Sprekers

01

Zef Hemel

Zef Hemel (1957) is planoloog. Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Sinds 2004 geeft hij als directielid leiding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Sinds januari 2012 bezet hij de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Hemel studeerde Geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam (1994) op het werk van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in de IJsselmeerpolders.

COLLEGES

Deze spreker heeft de volgende colleges dit jaar.

 • Module 1: Oriëntatie

  The civic economy

  Sprekers: Zef Hemel x

  VIER VRAGEN AAN ZEF HEMEL

  (Bekijk de video voor Zefs antwoorden of lees het interview hier)


  Vraag 01
  Ondanks dat alle gemeenteraden in en rondom Amsterdam akkoord zijn gegaan met de structuurvisie Amsterdam 2040, heb je vanavond niet iedereen weten te overtuigen van het participatief karakter van de planontwikkeling. Een deelnemer wilde weten, of zo’n proces ook stand houdt, als bijvoorbeeld Schiphol zich ermee bemoeit. Begrijp je de achterdocht?


  Vraag 02
  Ok, dus de grote BV’s gedragen zich anders en hun krachtige belangen worden zachter. Hoe ‘verhard’ je de belangen van stadmakers in het proces van gebiedsontwikkeling, zij hebben immers geen eigendom op de locatie en zodoende geen recht op de verbetering of waardecreatie?


  Vraag 03
  Onze civiele samenleving wordt door een grondwet gestut, hebben we nu een ‘grondverhaal’ nodig of zijn dat heel veel verschillende verhalen?Hoe blijf je kritisch op je positie bij stadsontwikkeling?


  Vraag 04
  Zie je een verband met het verhaal van Constant’s New Babylon?


  Vraag 05
  In ‘The Economy of Cities’ schrijft Jane Jacobs: ”Artificial symptoms of prosperity or a ‘good image’ do not revitalize a city, but only explicit economic growth processes for which there are no substitutes.” Zie je jouw utopie als vervanging voor wat er nu is, of vindt er nog een symbiose plaats?