Sprekers

02

Rotor, Lionel Billiet

Rotor (Brussel) is een collectief van onderzoekers en ontwerpers geïnteresseerd in materialenstromen in de (bouw)industrie. Die interesse vertaalt zich in pilootprojecten, publicaties en tentoonstellingen. In 2014 startte Rotor ook een eigen hergebruik-activiteit, die intussen al meer dan 400 ton gebruikte bouwonderdelen weer in omgang bracht.

/www.rotordeconstruction.be

COLLEGES

Deze spreker heeft de volgende colleges dit jaar.

  • Module 2: Wederopbouw

    Before the demolition

    Sprekers: Rotor, Lionel Billiet

    “Het ogenblik waarop een gebouw afgebroken of gerenoveerd wordt, zegt veel over de band die gebruikers, ontwikkelaars, ontwerpers of aannemers met bestaande gebouwen en materialen onderhouden.”

    In deze lezing zal Lionel Billiet vertrekken vanuit concrete situaties die Rotor (http://www.rotordb.org) in het kader van zijn hergebruikoperaties tegenkwam. Het ogenblik waarop een gebouw afgebroken of gerenoveerd wordt zegt veel over de band die gebruikers, ontwikkelaars, ontwerpers of aannemers met bestaande gebouwen en materialen onderhouden.