Sprekers

05

Nol Reverda

Nol Reverda (1952) is wetenschappelijk directeur van Neimed en in die hoedanigheid ook als bijzonder lector demografische krimp verbonden aan Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij al vanaf 2005 lector sociale integratie, ook verbonden aan de faculteit sociale studies van Zuyd Hogeschool. Hij studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg en sloot deze studie af in de richtingen algemene sociologie en sociale filosofie. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema regionalisering en mondialisering.

COLLEGES

Deze spreker heeft de volgende colleges dit jaar.

  • Module 5: De vrolijke stedenbouw

    Te veel groen bedreigt de stad

    Sprekers: Nol Reverda

    Een statement over Parkstad: “Mijn punt is dat vergroening van de stad ook een soort verboersing impliceert en daarmee urbaniteit ondermijnt“

    Op donderdag 1 december vindt de vierde lezing van Stad.Academie plaats. U bent van harte welkom te komen luisteren naar dr. Nol Reverda van Neimed, het Limburgse kenniscentrum over demografische transitie. Neimed verzamelt informatie over sociaaldemografische transities, met name in Limburg, maakt deze informatie toegankelijk, nodigt mensen uit tot actief meedenken over de demografische transitie en ontwikkelt nieuwe, op de toekomst gerichte kennis en handelingscenario’s.