SPREKERS

De volgende sprekers zijn deze module aan bod geweest.

  • De vloeibare stad

    Sprekers: Floor Milikowski

     “Kansen van krimp? Ze zijn er echt. Maar ze vragen om een heldere visie, een gedeelde ambitie en de wil om elkaar de hand te schudden.” 

    Sittard-Geleen kampt al jaren met een dalende bevolking, waardoor voorzieningen onder druk komen te staan en waardoor kerken, schoolgebouwen en gemeenschapshuizen hun functie verliezen. Maar onder druk wordt alles vloeibaar. Waar bestaande structuren verdwijnen, ontstaat de mogelijkheid om iets nieuws op te bouwen. Slimme samenwerkingen tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners, kunnen een nieuwe impuls geven aan de kwaliteit en leefbaarheid in de Limburgse dubbelstad en de omliggende dorpen.