SPREKERS

De volgende sprekers zijn deze module aan bod geweest.

  • Brussel [her]overt

    Sprekers: Aglaée Degros

     “De vitaliteit van de openbare ruimtes hangt af van zowel de inventiviteit van de planologen als van de trucjes die de gebruikers constant uithalen om nieuwe functies te bedenken en ander gebruik van de ruimte uit te proberen.“

    In haar lezing gaat Aglaée in op actieve herinrichting van openbaar groen door middel van Duurzame Wijkcontracten. In Brussel dragen de Duurzame Wijkcontracten bij tot de aanleg van echte ontmoetingsplaatsen.
    De lezing van Aglaée Degros wordt gegeven in module 3 van de tweede jaargang met als thema Groenexploitatie. Na zeven jaar crisis moet Nederland zijn bestedingspatroon aanpassen. Cultuur, zorg en ook groenonderhoud zijn momenteel een luxe. Er moet op worden bezuinigd, want ze dragen niet direct bij aan het kasboek van de stad. Blijkbaar is het uiterlijke aspect niet belangrijk genoeg voor investering. Hoe maken we groen nuttiger of rendabel en weer een productief deel van ons collectief welzijn? Hoe ziet de nieuwe exploitatie van ons groen in de stad er uit?