EXCURSIE Verslag 'LEVENSECHT, PERFORMANTIE VAN DE MODERNE STAD'

Opgave
Het is voor ons ondenkbaar aan de stad te bouwen, voordat het opgetekend is. Maar deze volgorde is nog niet zo oud. Pas sinds het begin van de vorige eeuw werden steden eerst getekend en gepland om vervolgens te worden gebouwd. In deze periode, het modernisme, zijn een aantal modelsteden ontstaan.

Hoe zien deze steden er in de werkelijkheid uit? Hoeveel invloed hebben gebruikers in de laatste eeuw gehad in de gebouwde omgeving van een modelstad? In deze tentoonstelling wordt op een andere manier naar de stad gekeken, niet meer vanuit de ogen van de vakidioten, maar vanuit de gebruikers.

Vervolgens gaan we precies doen, wat Zef ons heeft afgeraden: we gaan plannen maken.

Resultat

Stein

Alle USP’s waar een stad van droomt zijn als bouwstenen genomen voor de nieuwe stad Stein. Een groen hart gestolen uit de Tiergarten in Berlijn voorziet in de centrale ontmoetingsplek voor culturele uitwisseling. De axiale assen van Parijs verbinden het centrum efficient met de omgeving voor transmoderne bedrijvigheid en de kuststrook van Barcelona reserveert gelegenheid voor het goede leven.

Stein is een polycentrisch schepsel. Elke kern kenmerkt zich door een andere megastructuur, die voort zijn gekomen uit Publiek-Private samenwerkingen. Rondom de metabolistische droom liggen typologische collecties van woonwijken, waaruit elk individu van 100.000 inwoners zijn of haar woonmilieu kan kiezen.


Berg

Op het drielandenpunt staat het sportpaleis van FC Limburg. Het stadion markeert niet alleen geografisch het samenkomen van drie landen, het vormt ook het nieuwe centrum voor een internationale stedelijke structuur. Vol is het centrum allerminst. Integendeel er is veel lege ruimte. Elk land behoudt haar onderscheidende bouwstijl. De menging van architecturen en culturen vindt pas plaats in het centrum en de voorwaarde voor die symbiose is lege ruimte.

Anders dan in Stein is de centrale ontsluiting geen rechte as, maar een kronkelende boulevard gevormd door de morfologie van het landschap. De natuur ontwerpt mee aan de stad en kadert culturele en religieuze hotspots in met bosrijke gebieden. De ecologische stad begint met een bescheiden inwoneraantal van 10.000 mensen. In het organische ontstaan van de stad is besloten op de Duits Nederlandse grens het bestuurscentrum te plaatsen en in ruil hiervoor krijgt België een dierentuin.


Klimmen

Waar hoort een nieuw centrum van sport, onderwijs en cultuur van de regio te ontstaan? Juist in het midden en daar ligt Klimmen. De stadsstructuren van Zuid Limburg zijn naar elkaar gegroeid en de gehoopte miljoenenstad is door gedurfd bestuur tot waarheid geworden. Klimmen heeft geleerd van andere wereldsteden, geen verkeersverstoppingen zoals in New York of smog zoals in Beijing. Het eerste wat is aangelegd is een ingenieus vervoerssysteem van tunnels voortbouwend op het bestaande mijnenstelsel, zodat elke hoek in Klimmen om de hoek ligt.

De investering in een perfecte ontsluiting is noodzakelijk voor het functioneren van de agglomeratie, want cultuur blijft verdeeld over de historische stadscentra. De fysieke ontwikkeling beweegt zich inwaarts, maar de culturele kracht zit in de samenwerking van contrasten: Maastricht denkt, Sittard-Geleen doet, Heerlen daadt!