SPREKERS

De volgende sprekers zijn deze module aan bod geweest.

  • Te veel groen bedreigt de stad

    Sprekers: Nol Reverda

    Een statement over Parkstad: “Mijn punt is dat vergroening van de stad ook een soort verboersing impliceert en daarmee urbaniteit ondermijnt“

    Op donderdag 1 december vindt de vierde lezing van Stad.Academie plaats. U bent van harte welkom te komen luisteren naar dr. Nol Reverda van Neimed, het Limburgse kenniscentrum over demografische transitie. Neimed verzamelt informatie over sociaaldemografische transities, met name in Limburg, maakt deze informatie toegankelijk, nodigt mensen uit tot actief meedenken over de demografische transitie en ontwikkelt nieuwe, op de toekomst gerichte kennis en handelingscenario’s.