AANLEIDING STAD.ACADEMIE

Na een eeuw van ontwikkeling als groei van de stad, bevindt onze maatschappij zich op een kantelpunt in de tijd, waarin ook voor ontwikkeling ‘less is more’ gaat gelden. De geïndustrialiseerde stedenbouw wordt een stadsontwikkeling van moderne ambachten, waardoor de huidige en nieuwe stadmakersm op zoek zijn naar nieuwe beroepen, kwalificaties en methodes om ondanks een kleinere economie, toch productief te zijn voor de stad die altijd aan verbetering toe is.

“If you are growing, you are not in a recession, right?” Inside Job (2010) - Quotes - IMDb

MISSIE 2013-2014

De Stad.Academie wil het veranderingsproces stimuleren, door een kennisinfrastructuur op te bouwen, waarin theorie en praktijk intensiever met elkaar worden verenigd. In een dominante fase van transitie is de koppeling tussen theorie en praktijk nodig om de actualiteit en toepasbaarheid van beide te bevorderen. Er moet een discours ontstaan welke zich voedt met ervaring uit de praktijk en zich vernieuwd met reflecterende inzichten om de dissonantie tussen systemen te verkleinen.

Pluraliteit

De opleiding van de Stad.Academie is een aanvulling op de huidige lesprogramma’s. Daar het niet mogelijk is voor regulier onderwijs ook ‘mode-gevoelig’ te zijn, kan de informele academie scherper ingaan op actuele thema’s. Ook is de Stad.Academie niet gebonden aan accrediterende eisen en regelgeving, zodat een flexibel programma onafhankelijk van beleid kan worden samengesteld om te komen tot relevante vraagstellingen.

Continuïteit

De contemporaine stad is niet autonoom, maar verweeft zDe Stad.Academie is een organisatie, waar je lid van wordt. Na de deelname, blijf je deelnemer. Het lesprogramma is een accumulerend programma, dat ook na afsluiting van een studiejaar toegankelijk en open blijft voor leden om aan toe te voegen of af te nemen.

Mentaliteit

Stad.Academie wordt door een gemêleerde studieleiding breed gedragen, maar de Stad.Academie komt echt tot leven door de bijdrage van de deelnemers. Het lesprogramma biedt de ruimte eigen vraagstukken mee te nemen en tijdens het onderwijs te integreren, zodat de eigen praktijk deel wordt van het leerstelsel. Net als het succes van de Stad.Academie kan de stad alleen tot leven komen als elke deelnemer zelf verantwoordelijkheid neemt en bereid is kennis, competentie en ervaring in te brengen.

PROGRAMMA

Module 1 Plaatsbepaling

De actieve houding van vele initiatiefnemers is bewonderenswaardig. Toch bekruipt ons een gevoel van scepsis bij de haast van uitvoering. Mochten wij ons werkelijk in een paradigma wissel bevinden, is het per definitie niet mogelijk na enkele jaren al met kant-en-klare antwoorden te komen?  
voogd: Tim Prins

Module 2 Vernieuwde stad, vernieuwde staat

Na een jarenlange fixatie op top-ontwerpers en een sterke sturing op beeldkwaliteit met behulp van supervisoren en welstandscommissies hebben nu meer en meer stedelijke ontwikkelingen een open einde. Het is voor grote ontwikkelingen bijna onmogelijk geworden een impressie te geven van hoe het gebied over 15 of 30 jaar zal uit zien.
voogden: Rik Martens, Jos Simons

Module 3 Rood vs. Groen

Het dorp moet met zijn tijd mee, maar welke alternatieven zijn ernaast een eeuwenoude autonomie? Kunnen voorzieningen zich handhaven als zij voor een groter gebied toegankelijk zijn? Welke ruimtelijke opgave laten schoolfusies en andere functiecombinaties achter in een dorpskern? 
voogd: Saskia van Stein

Module 4 Tijd(elijkheid)

Alles is tijdelijk. Als we dat echt beseffen, daarvan doordrongen zijn, gaan we anders met stad om. Dan gaan we anders plannen, ontwikkelen, bouwen, gebruiken, aanpassen, afbreken…
voogden: Sabrina Lindemann, Iris Schutten

Module 5 Monumentaliteit

Omdat het spel, de spelers en zelfs de spelregels van stedebouw stevig aan het schuiven zijn, zijn de zekerheden van vroeger (zoals de waarde vangebouwen) de risico’s van vandaag en morgen.
voogd: Frank Strolenberg

Module 6 De adaptieve stad

Momenteel is er op macroniveau nauwelijks vraag naar nieuwe meters kantoren en winkels, waardoor de autonome naar buiten gerichte groei van veel steden over is. 
voogd: Jaco Meuwisen

Module 7 De beste klas van 2013

In ontwikkeling
voogd: Martine Zoeteman/ Sandberg Institute

De Studie

De studie gaat 2 tot 3 dagen per maand in beslag nemen. Het lesprogramma bestaat uit zeven lezingen (Deel A), die aan masterclasses (Deel B) zijn gekoppeld. Incindenteel zullen excursies (Deel C) worden gëorganiseerd ter verdieping van de thematiek.

Deel A Lezing: 

filosoof, urban-operator,  kunstenaar, hoogleraar,  econoom, nieuwe beroepen.  De lezingen zijn voor een groot publiek interessant, bieden overzicht in de thema's en inspireren.

 

Deel B Casuïstiek:

De masterclass is alleen voor de studenten van Stad.Academie, die onder begeleiding verschillende casussen intensief gaan bestuderen. Deel B richt zich op de vragen van morgen. Indien mogelijk sluit de spreker van Deel A aan en biedt de studenten de mogelijkheid vragen te stellen. 24 studenten kunnen zich voor de klas inschrijven.

 

Deel C Parallelle activiteiten:

Tentoonstellingen, excursies e.d., om ook buiten het lokaal gestimuleerd te worden. Regelmatig worden informele bijeenkomsten opgezet.

 

Practisch

Start studiejaar 2015: september 2015

Kosten (per jaar) € 500,- (excl. btw) 

Inschrijven: Stuur een motivatie en CV naar info@stadacademie.com

Contact: Rebekka Straetmans (coördinator) > rebekka@stadacademie.com

Initiatiefnemers

Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Bureau Europa,  Studio Stad, 3W New Development, Rijksdienst Cultureel Erfgoed,  HumbléMartens Architectuur en Stedelijk Ontwerp en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie